شرکت دلتا فاير
طراحي و پياده سازي سيستم هاي پيشرفته
اعلام و اطفاء حريق و تجهيزات ايمني
021 22 38 04 54
0912  545 57 18
به زودي راه اندازي مي شود